Mediálni partneri

Ďakujeme naším mediálnym partnerom za podporu organizácie tohoročného WordCampu v Žiline:

vzdelavaren-gule

Školenia a kurzy pre začiatočníkov i pokročilých, jednotlivcov i firmy – tvorba www stránok, programovanie webových stránok, grafické kurzy, SEO a webová analytika, copywriting kurzy, WordPress kurzy, Woocommerce kurzy, Joomla kurzy, Mailchimp školenia, manažérske a komunikačné školenia pre firmy, obchodné zručnosti pre firmy.


robime.it-logo

Robime.it je portál pre IT ľudí, ale aj pre tých, ktorí s IT úzko spolupracujú – konzultanti, finančníci, obchodníci, personalisti, marketéri, apod. Nájdete u nás pracovné ponuky, tipy a rady ako sa ďalej posunúť v kariére a pohľad do sveta informačných technológii.


startitup_logo

Startitup.sk je star­tu­pový komu­nitný por­tál. Je štar­to­va­cou čia­rou pre množ­stvo mla­dých ľudí. Takých, ktorí chcú zatriasť týmto sve­tom a uká­zať že aj na Slo­ven­sku a v Čechách sú šikovní ľudia. Star­ti­tup je tak­tiež výni­močný tým, že je tu všetko zadarmo. Od náj­de­nia kva­lit­ného fre­e­lan­cera pre tvoj star­tup, cez lis­to­va­nie a odpro­mo­va­nie tvojho star­tupu až po mož­nosť zís­kať pra­covnú pozícu v star­tupe. To všetko a množ­stvo ďal­ších fičúr náj­deš pod jed­nou stre­chou na Startitup.sk.


logo-new

Tipy na výlet, tipy na víkend, kultúra a zábava, akcie a podujatia v kraji, skanzeny, festivaly.